Op al onze leveringen, offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de NJI voorwaarden (Nederlandse Jachtbouw Industrie), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Op uw verzoek kunnen wij u de leveringsvoorwaarden en ons werfreglement kosteloos toesturen of u kunt deze hieronder downloaden als PDF bestand.

Voor onze webwinkel zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing:

Vragen en informatie

Wilt u de voorwaarden graag thuisgestuurd krijgen of heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op via info@bijdam.nl of bel naar 075-628 1565.